+45 4587 0500 info@perbruhn.dk

Om Per Bruhn Advokater

Advokatfirmaet er grundlagt af advokat Per Bruhn i 1969. Vi har således gennem en årrække opbygget en særlig knowhow og kompetence inden for inkasso og fordringsinddrivelse, som i dag udgør vores primære forretningsområde.

Vi behandler årligt omtrent 6-8.000 inkassosager, hvilket placerer os blandt landets største udbydere af advokatinkasso. Endvidere tilbyder vi rådgivning inden for erhvervsret med fokus på kontraktudarbejdelse og andre aftaleforhold, selskabsret, ansættelsesret samt førelse af retssager ved by- og landsret.

Vores mål er gennem en hurtig, grundig og effektiv indsats at skabe resultater af værdi for vores klienter. Vores klienter spænder fra små enkeltmandsdrevne firmaer til store danske virksomheder inden for industri,

Vi har i de seneste år udvidet fokusområderne til også at omfatte rådgivning inden for familieret, hvor vi hovedsageligt rådgiver i skilsmisse- og bodelingssager.

Vi har således søsat konceptet Skilsmisserådgivning i ‘børnehøjde’™, da vi som skilsmisseadvokat sætter en ære i at yde skilsmisserådgivning med fokus på konfliktnedtrapning og hensyn til børnenes behov. Inden for bodeling forsøger vi altid at tilgodese begge parter, da dette skaber grobund for et fremtidigt godt forældresamarbejde.

Per Bruhn Advokaters forretningsbetingelser gælder for den juridiske rådgivning og de ydelser, Per Bruhn Advokater leverer til klienten, med mindre andet er aftalt.

Vi er som advokater medlem af Advokatsamfundet, hvilket indebærer, at indestående på vores klientkonto er reguleret af reglerne om klientkonti og dækket af lovpligtig forsikring.

Alle advokater er ansvarsforsikret, og firmaet har stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6, 2100 København Ø.

Alle klientmidler, der betros Per Bruhn Advokater, indsættes på særskilt klientkonto i godkendt pengeinstitut. Beløb, der udlægges på klientens vegne, forrentes ikke, ligesom eventuelle indeståender i klientens favør ligeledes ej heller forrentes.

Der er tale om en fravigelse af den almindelige klientkontovedtægt.

Per Bruhn Advokater fastsætter honoraret med udgangspunkt i arbejdets omfang, det ansvar der er forbundet med sagen, sagens kompleksitet og det opnåede resultat.

I forbrugerforhold gives klienten oplysninger om honoraret, inden arbejdet påbegyndes.

Normalt fakturerer Per Bruhn Advokater efter sagens afslutning. Det kan dog være påkrævet at afregne à conto i forbindelse med opgaverelaterede omkostninger og udlæg.

Betalingsbetingelserne er 8 dage netto fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens regler.

Vores generelle vilkår vedrørende inddrivelse af nødlidende tilgodehavender kan downloades her: Samarbejdsvilkår for inkasso, vers. 180221

Fortæl os om din sag

%d bloggers like this: