+45 4587 0500 info@perbruhn.dk

Retssager

Per Bruhn Advokater har gennem mange år specialiseret sig i varetagelse af retssager samt i procedure.
Før man kan sætte magt bag sit krav, må man have sin modparts anerkendelse af skyld, eller opnå en dom over sin modpart. Dette sker via retssager.

Retssager i praksis
Viser forhandlingsvejen sig således, at uenighederne ikke kan overvindes, eller sagen ikke kan landes forligsmæssigt, er næste skridt et sagsanlæg, som indleder retssager. Inden sagsanlæg er det imidlertid vigtigt at søge den rigtige rådgivning.

Vores rådgivning vedrørende retssager har især fokus på det faktum, at det vigtigste ikke er at have ret, men at få ret. Bag denne erkendelse ligger det forhold, at det sjældent er juraen, som parternes advokater ikke kan blive enige om. Det er vurderingen af beviserne, samt hvorledes disse beviser skal vægtes.

Kontakt os

Vi har mange års erfaring med at føre retssager på formuerettens område, og vi véd, hvad der stilles af krav til bevisernes vægt, tydelighed m.v.

Såfremt du ønsker yderligere rådgivning om, hvorvidt du har en bæredygtig sag, samt hvilke omkostninger der er forbundet med gennemførelsen af dit krav, beder vi dig sende en kort beskrivelse af sagens omstændigheder og vedhæfte de dokumenter, der kan danne grundlag for en indledningsvis bedømmelse og drøftelse af mulighederne.

Fortæl os om din sag