+45 4587 0500 info@perbruhn.dk

Testamente

Vi tilbyder udarbejdelse af et individuelt tilpasset testamente til ægtefæller, samlevende og enlige. Vi udarbejder mange testamenter og har derfor opdateret viden om arveretlige forhold og kan tilbyde udarbejdelsen til fast pris.

Vi lægger vægt på, at der afholdes et personligt møde, hvor vi sammen gennemgår dine/jeres personlige forhold og ønsker til testamentet. Herved sikres korrekt rådgivning – både om muligheder ved udformning af testamentet samt udfordringer i forhold til dine/jeres ønsker.

Efter afholdelse af møde udarbejdes testamentet i løbet af kort tid og fremsendes pr. e-mail med henblik på endelig godkendelse.

Pris på et testamente; klik på linket

Husk testamente, hvis du vil sikre dine efterladte

30%-løsningen

Såfremt en arvelader i sit testamente ønsker at tilgodese søskende, niecer, nevøer eller fx venner, kan man med fordel overveje 30%-løsningen, som går ud på, at det i testamentet skrives ind, at 30% af arven tilfalder en velgørende organisation, under forudsætning af, at bo- og tillægsboafgiften af denne arvelod udredes af den velgørende organisation.

Størrelsen på boafgiften afhænger nemlig af, hvilken arveklasse, en arving tilhører. Ægtefæller skal fx ikke betale boafgift, mens børn og børnebørn skal betale 15% i boafgift af arven. Alle de ovenfor nævnte søskende, niecer, nevøer eller fx venner skal derimod betale 15% i boafgift + 25% af 85% i tillægsafgift, eller i alt 36,25% af den del, som arvelader efterlader.

Reelt betyder dette, at fx arveladers niece nu arver 70% af arven, uden at hun skal betale boafgift. Grunden til, at den velgørende organisation eller forening ønsker at acceptere at betale arvingernes boafgift, er, at visse velgørende organisationer selv er fritaget for denne afgift. Dette medfører, at løsningen er fordelagtig for både arvingerne og den velgørende organisation.

En liste over godkendte organisationer/foreninger kan findes hos SKAT.

Priser og proces for testamenter

Hvis du/I er i tvivl om, I har brug for at få udarbejdet et testamente eller få revideret et eksisterende, tilbyder vi afholdelse af møde med rådgivning. Som udgangspunkt vil honoraret blive fastsat på basis af medgået tid ud fra en timesats på 2.500 kr. inkl. moms..

Udarbejdelse af enkelt testamente, inkl. rådgivning pr. telefon og e-mail: 3.500 kr. inkl. moms*

* Med ‘enkelt’ menes uden komplicerede forhold, herunder flere arvinger/særbørn, skattemæssige forhold, arv af specifikke aktiver, samt successionsrækkefølge m.v.

Eventuelle ændringer samt yderligere rådgivning foretages uden beregning.

Når testamentet kan godkendes, skal det underskrives hos Notaren i den lokale byret, hvilket koster et gebyr på 300 kr. Du/I skal selv betale gebyret i forbindelse med underskrift hos Notaren. Gebyret er ikke indeholdt i vores honorar. Du kan læse mere om notarialgebyret hos fx Retten i Lyngby.

Ægtepagt

Udover at sikre arvefordelingen mellem de efterladte, kan betragtninger til sikring af ægtefællen også indgå som motiv til oprettelse af testamente. En samtidig med testamentet oprettet ægtepagt kan således supplere det, som man har ønsket med testamentet.

Læs mere under ægtepagt

 

Hjælp os med at blive endnu bedre; bedøm siden ‘Testamente’

Hvis du nåede helt herned, vil vi værdsætte din mening om indholdet på siden...
Gennemsnit: 3.5

Fortæl os om din sag