+45 4587 0500 info@perbruhn.dk

Samejeoverenskomst

Antallet af ugifte samboende har været stigende gennem de sidste årtier; derfor er det vigtigt at overveje at få lavet en samejeoverenskomst.

Udgangspunktet for ugifte samboendes økonomiske forhold er, at de er to uafhængige personer, som hver ejer deres formue. Gennem årene vil der imidlertid ofte ske en vis sammenblanding af økonomien, eller man indretter sig på en sådan måde, at den ene betaler de løbende udgifter, medens den anden sparer op.

I sådanne tilfælde kan der opstå problemer, hvis parterne går fra hinanden, eller ved den enes død.

Husk samejeoverenskomst ved køb af bolig – også uden for Danmark

Samejeoverenskomst

Aftaler mellem ugifte samboende om økonomiske spørgsmål indgås oftest i forbindelse med køb af bolig eller ved forholdets ophør. Sådanne aftaler giver anledning til forskellige problemer, bl.a. pga. det særlige forhold, at samlivet ikke reguleres af ægteskabslovgivningens regler.

Af samme grund er det vigtigt at oprette en samejeoverenskomst, der tager hensyn til formuedeling ved eventuelt ophør af samlivet, idet der mellem parterne ikke automatisk vil opstå sameje.

Herudover er det ved fx boligkøb vigtigt at tage højde for eventuelt forskel i indskud og fordeling af fremtidige driftsudgifter. Samtidig er det anbefalelsesværdigt at huske at aftale, hvorvidt udgifterne i forbindelse med eventuelle forbedringer, herunder om- og tilbygninger, skal betales af begge parter i forhold til deres andele.

Samlivsophør – Fælles børn?

Forældreansvarsloven er gældende uafhængigt af, om man er gift eller samlevende. Vi henleder derfor opmærksomheden på afsnittet om Skilsmisserådgivning i børnehøjde.

Retsstillingen efter den enes død

Der er ikke legal arveret i ugiftes samlivsforhold. Dette gælder uanset, hvor længe samlivet har varet. Det er derfor en fordel, såfremt der forinden er oprettet testamente, eventuelt et udvidet samlevertestamente.

Vi henleder derfor opmærksomheden på afsnittet om testamente.

Priser og proces for samejeoverenskomster

  • Afholdelse af møde med rådgivning om samejeoverenskomst: 1.600 kr. inkl. moms
  • Udarbejdelse af samejeoverenskomst samt afholdelse af møde: 3.200 kr. inkl. moms

 

Hjælp os med at blive endnu bedre; bedøm siden ‘Samejeoverenskomst’

Hvis du nåede helt herned, vil vi værdsætte din mening om indholdet på siden...
Gennemsnit: 3

Fortæl os om din sag