+45 4587 0500 info@perbruhn.dk

Skilsmisserådgivning i ‘børnehøjde’™

Som skilsmisseadvokat tilbyder vi juridisk skilsmisserådgivning, når I påtænker eller har besluttet jer for at gå fra hinanden, er uenige om rammerne omkring jeres barn eller ønsker at få papir på jeres aftaler.

For så vidt angår de øvrige forhold, der ikke vedrører børn, henleder vi tillige opmærksomheden på afsnittet om Skilsmisseadvokat.

Pris for vores skilsmisserådgivning; klik på linket

Skilsmisserådgivning

Den dygtige skilsmisseadvokat tager hensyn til familien og ikke blot klienten

For at undgå eventuelle interessekonflikter kan vi som skilsmisseadvokat kun repræsentere den ene af jer forældre, såfremt jeres samarbejdsproblemer ikke kan klares på mere mindelig vis og derfor ender i enten retsmægling eller i en efterfølgende retssag.

Ikke desto mindre er det vores klare holdning, at alle involverede – og i særdeleshed jeres barn – vil få allermest ud af løsninger, hvor samarbejdet mellem jer forældre sættes i højsædet. Vi vil derfor altid i vores skilsmisserådgivning foreslå løsningsmodeller, der tilgodeser jer alle – og i særdeleshed jeres barn. Uafhængigt af om vores klient er barnets mor eller far, fokuserer vi således altid på at varetage hele familiens interesser.

Konfliktnedtrapning

Skilsmisserådgivning i ‘børnehøjde’™

Af samme grund taler vi om Skilsmisserådgivning i ‘børnehøjde’, da vi ikke kun mener, at “afgørelser efter loven skal træffes ud fra, hvad der er bedst for barnet“, som det fremgår af § 4 i forældreansvarsloven.

Som skilsmisseadvokat ønsker vi at gå skridtet videre og sætter således en ære i at yde skilsmisserådgivning, så også aftaler mellem forældrene indgås ud fra, hvad der er bedst for barnet – hvorved retssager og dermed afgørelser efter loven forhåbentlig helt kan undgås.

Afhængig af jeres behov og ønsker, tilbyder vi assistance inden for følgende områder *:

  • Vi rådgiver jer om de juridiske forhold – med udgangspunkt i, hvad der er bedst for jeres barn.
  • Vi udfærdiger aftaler om børnebidrag og samvær, inkl. ferieplanlægning, transport m.m.; vi kalder det ‘Forældrekontrakter’.
  • Vi deltager som bisidder i Familieretshuset ved vejledningsmøder, børnesagkyndig rådgivning eller konfliktmægling.
  • Vi varetager korrespondancen med Familieretshuset, herunder fremsendelse af resolutioner og ansøger om eventuel midlertidig afgørelse.
  • Vi deltager i retsmægling i forældremyndigheds- og bopælssager.
  • Vi møder i retten til forberedende retsmøder og til hovedforhandling i Familieretten, såfremt sagen udvikler sig til en decideret retssag.
  • Vi ansøger om fri proces på vegne af vores klient, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

* For så vidt angår de øvrige forhold, der ikke vedrører børn, henleder vi tillige opmærksomheden på afsnittet om Skilsmisseadvokat.

Korrekt kollegaskab

Lykkelige skilsmisser findes måske ikke i virkeligheden, og at de skilte forældre senere kan mødes til hyggelige kaffeaftaler, hører til sjældenhederne. Men kompetent skilsmisserådgivning indebærer bl.a., at forældrene motiveres og opfordres til at samarbejde ud fra devisen om ‘korrekt kollegaskab’ – til glæde for deres fælles børn.

På en arbejdsplads vælger man ikke sine egne kolleger. Men hvad enten man holder af kollegaen eller ej, så arbejder man imod det samme mål. Det samme gør skilsmisseforældre. Og netop det fælles mål, børnene, forsøger vi som skilsmisseadvokat at få vores klienter til at få øjnene op for. Om det er den ene eller anden ordning, så trives et skilsmissebarn bedst, hvis barnet får et ægte og reelt indtryk af, at far og mor er enige og har styr på det. På den måde slipper barnet for at gøre sig unødige bekymringer.

Skilsmisserådgivning til overkommelige priser

Priser og proces for Skilsmisserådgivning i ‘børnehøjde’™

Vores mål er at yde kompetent skilsmisserådgivning til priser, som de fleste forældre har råd til.

Vores honorar fastsættes på basis af vores tidsforbrug ud fra en timesats på 1.875 kr. inkl. moms – dog med særlige vilkår ved fri proces / retshjælp. Vi oplyser altid efter første henvendelse et skøn for vores forventede tidsforbrug for sagens gennemførelse.

Et indledende vejledningsmøde af en times varighed koster 1.875 kr. inkl. moms. På mødet vil du møde Gunnar Liberoth.

Skilsmisserådgivning i ‘børnehøjde’™ på Facebook

Klik ind på vores Facebook-side, hvor vi jævnligt poster diverse artikler med fokus på børnene – eller besøg vores blog med links til diverse sider, vi anbefaler.

 

Hjælp os med at blive endnu bedre; bedøm siden ‘Skilsmisserådgivning i ‘børnehøjde’™’

Hvis du nåede helt herned, vil vi værdsætte din mening om indholdet på siden...
Gennemsnit: 3.3

Fortæl os om din sag